0 0

සේද යාය

කාන්තා සඟරාමය වැඩසටහනක් වන සේද යාය සතියේ දින වල හවස 2.00 සිට 5.00දක්වා ගුවන්ගත වේ. මෙහිදී තේමාවන් පහක් යටතේ විවිධ මාතෘකා සාකච්ඡා කෙරේ. සඳුදා : ජීවිතයට නව අරුතක් “හරබර” අඟහරුවාදා : ලෙඩ රෝග සුව කරන “වෙදහෙද” බදාදා : රූපලාවන්‍යට කැමති ඔබට “හැඩවැඩ” බ්‍රහස්පතින්දා : “සොහොන් බිමේ සමනල්ලු” ආදර කථාව සිකුරාදා : ශරීර සුවතාවයට කැමති ඔබ […]

0 1

තරු අරුන්දතී

ගී සිතුවම් වලින් හැඩ ගැන්වුණු ගී සිහින තුළින් ජීවිතය දකින්න එන්න.. “තරු අරුන්දතී” සෑම සතියේ දිනකම සවස 6 ට FM 97.9 න් CRI Sri Lanka අහන්න..

0 2

Walakulu Hewana

A Radio show which is broadcasting every weekday on CRI Sri Lanka FM 97.9

0 0

SMART RADIO

සෑම ඉරිදාවකම සවස 5ත් – 6ත් අතර CRI Sri Lanka Smart Radio – ස්මාර්ට් රේඩියෝ වෙන් අසන ප්‍රශ්නයට නිවැරදි පිළිතුර ලබා දී වටිනා පවර් බෑන්ක් එකක් දිනා ගන්න..  


Upcoming shows
Friday 12:00 pm

ඉර මැදියම

Presented by Seelarathna, Ashoka, Dulanjani & Tharushi

Friday 1:00 pm

වළාකුළු හෙවන

Presented by Dulanjani & Tharushi

Friday 2:00 pm

සේද යාය

Presented by Piumi, Nuwanthi, Chamila & Dulanjani

Friday 5:00 pm

වෙහෙස නිවන හවස

Presented by Seelarathna, Tharindu & Ashoka

Friday 6:00 pm

තරු අරුන්දතී

Presented B Tharushi

Friday 9:30 pm

සිහින රාත්‍රිය

Presented by Cri Sri LankaBlog Highlights


0 1

තරු අරුන්දතී

ගී සිතුවම් වලින් හැඩ ගැන්වුණු ගී සිහින තුළින් ජීවිතය දකින්න එන්න.. “තරු අරුන්දතී” සෑම සතියේ දිනකම සවස 6 ට FM 97.9 න් CRI Sri Lanka අහන්න..


Featured postsVideo story


0 0

SMART RADIO

සෑම ඉරිදාවකම සවස 5ත් – 6ත් අතර CRI Sri Lanka Smart Radio – ස්මාර්ට් රේඩියෝ වෙන් අසන ප්‍රශ්නයට නිවැරදි පිළිතුර ලබා දී වටිනා පවර් බෑන්ක් එකක් දිනා ගන්න..  
Music Chart

 • Chart track

  1

  SWARNAPALIYE (ස්වර්ණපාලියේ)

  Sajitha Anthony ft Sanuka

 • Chart track

  2

  Miya Yanna Sudanam

  Thushara Joshap

 • Chart track

  3

  Omari Latha

  Dushyantha Weeraman

Full tracklistNow On Air

බෙයිජිං විකාශය (ඉංග්‍රීසි )

Beijing Show English

5:00 am 10:00 am


Choose a day


5:00amMonday

බෙයිජිං විකාශය (ඉංග්‍රීසි )

Learn more

10:00amMonday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

12:00pmMonday

A description about ඉර මැදියම

Learn more

1:00pmMonday

A Description about වළාකුළු හෙවන

Learn more

සේද යාය

2:00pmMonday

2:00pmMonday

A description about සේද යාය

Learn more

5:00pmMonday

A short description about වෙහෙස නිවන හවස

Learn more

6:00pmMonday

A short Description about තරු අරුන්දතී

Learn more

7:30pmMonday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

9:30pmMonday

A Description about සිහින රාත්‍රිය

Learn more

5:00amTuesday

බෙයිජිං විකාශය (ඉංග්‍රීසි )

Learn more

10:00amTuesday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

ඉර මැදියම

12:00pmTuesday

12:00pmTuesday

A description about ඉර මැදියම

Learn more

1:00pmTuesday

A Description about වළාකුළු හෙවන

Learn more

සේද යාය

2:00pmTuesday

2:00pmTuesday

A description about සේද යාය

Learn more

5:00pmTuesday

A short description about වෙහෙස නිවන හවස

Learn more

6:00pmTuesday

A short Description about තරු අරුන්දතී

Learn more

7:30pmTuesday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

9:30pmTuesday

A Description about සිහින රාත්‍රිය

Learn more

5:00amWednesday

බෙයිජිං විකාශය (ඉංග්‍රීසි )

Learn more

10:00amWednesday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

ඉර මැදියම

12:00pmWednesday

12:00pmWednesday

A description about ඉර මැදියම

Learn more

1:00pmWednesday

A Description about වළාකුළු හෙවන

Learn more

සේද යාය

2:00pmWednesday

2:00pmWednesday

A description about සේද යාය

Learn more

5:00pmWednesday

A short description about වෙහෙස නිවන හවස

Learn more

6:00pmWednesday

A short Description about තරු අරුන්දතී

Learn more

7:30pmWednesday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

9:30pmWednesday

A Description about සිහින රාත්‍රිය

Learn more

5:00amThursday

බෙයිජිං විකාශය (ඉංග්‍රීසි )

Learn more

10:00amThursday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

ඉර මැදියම

12:00pmThursday

12:00pmThursday

A description about ඉර මැදියම

Learn more

1:00pmThursday

A Description about වළාකුළු හෙවන

Learn more

සේද යාය

2:00pmThursday

2:00pmThursday

A description about සේද යාය

Learn more

5:00pmThursday

A short description about වෙහෙස නිවන හවස

Learn more

6:00pmThursday

A short Description about තරු අරුන්දතී

Learn more

7:30pmThursday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

9:30pmThursday

A Description about සිහින රාත්‍රිය

Learn more

5:00amFriday

බෙයිජිං විකාශය (ඉංග්‍රීසි )

Learn more

10:00amFriday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

12:00pmFriday

A description about ඉර මැදියම

Learn more

1:00pmFriday

A Description about වළාකුළු හෙවන

Learn more

සේද යාය

2:00pmFriday

2:00pmFriday

A description about සේද යාය

Learn more

5:00pmFriday

A short description about වෙහෙස නිවන හවස

Learn more

6:00pmFriday

A short Description about තරු අරුන්දතී

Learn more

7:30pmFriday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

9:30pmFriday

A Description about සිහින රාත්‍රිය

Learn more

5:00amSaturday

බෙයිජිං විකාශය (ඉංග්‍රීසි )

Learn more

10:00amSaturday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

ඉර මැදියම

12:00pmSaturday

12:00pmSaturday

A description about ඉර මැදියම

Learn more

අහස් වියන

1:00pmSaturday

1:00pmSaturday

A Description about අහස් වියන

Learn more

සැරලි

4:00pmSaturday

4:00pmSaturday

A Description about සැරලි

Learn more

Back to Back

4:30pmSaturday

4:30pmSaturday

A Short Description about Back to Back

Learn more

Adaraneeya Sindhu Hendewa

5:00pmSaturday

5:00pmSaturday

A Description about Adaraneeya Sindhu Hendewa

Learn more

Back to Back

6:00pmSaturday

6:00pmSaturday

A Short Description about Back to Back

Learn more

7:30pmSaturday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

9:30pmSaturday

A Description about සිහින රාත්‍රිය

Learn more

5:00amSunday

බෙයිජිං විකාශය (ඉංග්‍රීසි )

Learn more

10:00amSunday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

12:00pmSunday

A description about ඉර මැදියම

Learn more

1:00pmSunday

A description about නව ලොව ගී තරු

Learn more

3:00pmSunday

A Description about පුංචි අපේ පුංචි පැය

Learn more

4:00pmSunday

A Description about මේ අපේ පාසලයි

Learn more

Smart Radio

5:00pmSunday

5:00pmSunday

A Description about smart Radio

Learn more

6:00pmSunday

A short Description about තරු අරුන්දතී

Learn more

7:30pmSunday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

9:30pmSunday

A Description about සිහින රාත්‍රිය

Learn more


Cri Radio

Sri Lanka

Current track
TITLE
ARTIST