0 0

ශ්‍රී ලංකාවේ චීන සමාගම්

  දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය 3 වැනි අදියර       ඉන්දු සයුරේ මුතු ඇටය ලෙස විරුදාවලි ලැබූ ශ්‍රී ලංකාව පැසිෆික් හා ඉන්දීය සාගර මුණගස්වන අතිශය වැදගත් කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙසද හැදින්විය හැකියි. දකුණු ආසියාවේ ප්‍රවේශ ද්වාරයද වූ එය ඉපැරණි සේද මාවත සිහි ගන්වමින් 21 වැනි සියවසේ සාගර සේද මාවතට ජීවය උත්පාදනය කරනවා. මේ කේන්ද්‍රස්ථානය අභ්‍යන්තරයේ දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය නූතන […]

0 0

සේද යාය

කාන්තා සඟරාමය වැඩසටහනක් වන සේද යාය සතියේ දින වල හවස 2.00 සිට 5.00දක්වා ගුවන්ගත වේ. මෙහිදී තේමාවන් පහක් යටතේ විවිධ මාතෘකා සාකච්ඡා කෙරේ. සඳුදා : ජීවිතයට නව අරුතක් “හරබර” අඟහරුවාදා : ලෙඩ රෝග සුව කරන “වෙදහෙද” බදාදා : රූපලාවන්‍යට කැමති ඔබට “හැඩවැඩ” බ්‍රහස්පතින්දා : “සොහොන් බිමේ සමනල්ලු” ආදර කථාව සිකුරාදා : ශරීර සුවතාවයට කැමති ඔබ […]

0 1

තරු අරුන්දතී

ගී සිතුවම් වලින් හැඩ ගැන්වුණු ගී සිහින තුළින් ජීවිතය දකින්න එන්න.. “තරු අරුන්දතී” සෑම සතියේ දිනකම සවස 6 ට FM 97.9 න් CRI Sri Lanka අහන්න..

0 2

Walakulu Hewana

A Radio show which is broadcasting every weekday on CRI Sri Lanka FM 97.9

0 0

SMART RADIO

සෑම ඉරිදාවකම සවස 5ත් – 6ත් අතර CRI Sri Lanka Smart Radio – ස්මාර්ට් රේඩියෝ වෙන් අසන ප්‍රශ්නයට නිවැරදි පිළිතුර ලබා දී වටිනා පවර් බෑන්ක් එකක් දිනා ගන්න..  


Upcoming shows


Blog Highlights


0 0

ශ්‍රී ලංකාවේ චීන සමාගම්

  දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය 3 වැනි අදියර       ඉන්දු සයුරේ මුතු ඇටය ලෙස විරුදාවලි ලැබූ ශ්‍රී ලංකාව පැසිෆික් හා ඉන්දීය සාගර මුණගස්වන අතිශය වැදගත් කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙසද හැදින්විය හැකියි. දකුණු ආසියාවේ ප්‍රවේශ ද්වාරයද වූ එය ඉපැරණි සේද මාවත සිහි ගන්වමින් 21 වැනි සියවසේ සාගර සේද මාවතට ජීවය උත්පාදනය කරනවා. මේ කේන්ද්‍රස්ථානය අභ්‍යන්තරයේ දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය නූතන […]


Featured postsVideo story


0 0

SMART RADIO

සෑම ඉරිදාවකම සවස 5ත් – 6ත් අතර CRI Sri Lanka Smart Radio – ස්මාර්ට් රේඩියෝ වෙන් අසන ප්‍රශ්නයට නිවැරදි පිළිතුර ලබා දී වටිනා පවර් බෑන්ක් එකක් දිනා ගන්න..  
Music Chart

 • Chart track

  1

  SWARNAPALIYE (ස්වර්ණපාලියේ)

  Sajitha Anthony ft Sanuka

 • Chart track

  2

  Miya Yanna Sudanam

  Thushara Joshap

 • Chart track

  3

  Omari Latha

  Dushyantha Weeraman

Full tracklistNow On Air

තරු අරුන්දතී

තරු අරුන්දතී

6:00 pm 7:30 pm


Choose a day


5:00amMonday

බෙයිජිං විකාශය (ඉංග්‍රීසි )

Learn more

10:00amMonday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

12:00pmMonday

A description about ඉර මැදියම

Learn more

1:00pmMonday

A Description about වළාකුළු හෙවන

Learn more

සේද යාය

2:00pmMonday

2:00pmMonday

A description about සේද යාය

Learn more

5:00pmMonday

A short description about වෙහෙස නිවන හවස

Learn more

6:00pmMonday

A short Description about තරු අරුන්දතී

Learn more

7:30pmMonday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

9:30pmMonday

A Description about සිහින රාත්‍රිය

Learn more

5:00amTuesday

බෙයිජිං විකාශය (ඉංග්‍රීසි )

Learn more

10:00amTuesday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

ඉර මැදියම

12:00pmTuesday

12:00pmTuesday

A description about ඉර මැදියම

Learn more

1:00pmTuesday

A Description about වළාකුළු හෙවන

Learn more

සේද යාය

2:00pmTuesday

2:00pmTuesday

A description about සේද යාය

Learn more

5:00pmTuesday

A short description about වෙහෙස නිවන හවස

Learn more

6:00pmTuesday

A short Description about තරු අරුන්දතී

Learn more

7:30pmTuesday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

9:30pmTuesday

A Description about සිහින රාත්‍රිය

Learn more

5:00amWednesday

බෙයිජිං විකාශය (ඉංග්‍රීසි )

Learn more

10:00amWednesday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

ඉර මැදියම

12:00pmWednesday

12:00pmWednesday

A description about ඉර මැදියම

Learn more

1:00pmWednesday

A Description about වළාකුළු හෙවන

Learn more

සේද යාය

2:00pmWednesday

2:00pmWednesday

A description about සේද යාය

Learn more

5:00pmWednesday

A short description about වෙහෙස නිවන හවස

Learn more

6:00pmWednesday

A short Description about තරු අරුන්දතී

Learn more

7:30pmWednesday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

9:30pmWednesday

A Description about සිහින රාත්‍රිය

Learn more

5:00amThursday

බෙයිජිං විකාශය (ඉංග්‍රීසි )

Learn more

10:00amThursday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

ඉර මැදියම

12:00pmThursday

12:00pmThursday

A description about ඉර මැදියම

Learn more

1:00pmThursday

A Description about වළාකුළු හෙවන

Learn more

සේද යාය

2:00pmThursday

2:00pmThursday

A description about සේද යාය

Learn more

5:00pmThursday

A short description about වෙහෙස නිවන හවස

Learn more

6:00pmThursday

A short Description about තරු අරුන්දතී

Learn more

7:30pmThursday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

9:30pmThursday

A Description about සිහින රාත්‍රිය

Learn more

5:00amFriday

බෙයිජිං විකාශය (ඉංග්‍රීසි )

Learn more

10:00amFriday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

12:00pmFriday

A description about ඉර මැදියම

Learn more

1:00pmFriday

A Description about වළාකුළු හෙවන

Learn more

සේද යාය

2:00pmFriday

2:00pmFriday

A description about සේද යාය

Learn more

5:00pmFriday

A short description about වෙහෙස නිවන හවස

Learn more

6:00pmFriday

A short Description about තරු අරුන්දතී

Learn more

7:30pmFriday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

9:30pmFriday

A Description about සිහින රාත්‍රිය

Learn more

5:00amSaturday

බෙයිජිං විකාශය (ඉංග්‍රීසි )

Learn more

10:00amSaturday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

ඉර මැදියම

12:00pmSaturday

12:00pmSaturday

A description about ඉර මැදියම

Learn more

අහස් වියන

1:00pmSaturday

1:00pmSaturday

A Description about අහස් වියන

Learn more

සැරලි

4:00pmSaturday

4:00pmSaturday

A Description about සැරලි

Learn more

Back to Back

4:30pmSaturday

4:30pmSaturday

A Short Description about Back to Back

Learn more

Adaraneeya Sindhu Hendewa

5:00pmSaturday

5:00pmSaturday

A Description about Adaraneeya Sindhu Hendewa

Learn more

Back to Back

6:00pmSaturday

6:00pmSaturday

A Short Description about Back to Back

Learn more

7:30pmSaturday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

9:30pmSaturday

A Description about සිහින රාත්‍රිය

Learn more

5:00amSunday

බෙයිජිං විකාශය (ඉංග්‍රීසි )

Learn more

10:00amSunday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

12:00pmSunday

A description about ඉර මැදියම

Learn more

1:00pmSunday

A description about නව ලොව ගී තරු

Learn more

3:00pmSunday

A Description about පුංචි අපේ පුංචි පැය

Learn more

4:00pmSunday

A Description about මේ අපේ පාසලයි

Learn more

Smart Radio

5:00pmSunday

5:00pmSunday

A Description about smart Radio

Learn more

6:00pmSunday

A short Description about තරු අරුන්දතී

Learn more

7:30pmSunday

බෙයිජිං විකාශය ( සිංහල )

Learn more

9:30pmSunday

A Description about සිහින රාත්‍රිය

Learn more


Cri Radio

Sri Lanka

Current track
TITLE
ARTIST